Puistevilla tellimine

Puistevilla tellimine

 

1. Võta ühendust Puistevilla OÜ esindajaga ning lepi kokku 2-3 päeva varem tööde teostamise aeg. Vajaduse korral tuleb firma esindaja objekti üle vaatama.
2. Jälgi, et objektil oleks tehtud järgmised ettevalmistused:
 • Pööra tähelepanu, et kõik ventilatsiooni- ja veetorud oleks paigaldatud ja isoleeritud.
 • Lae peale toetuvad ventilatsiooni torud võib puistevillaga katta.
 • Välisseina tuuletõke oleks vähemalt 100 mm kõrgemal kui puistevilla tasapind.
 • vajaduse korral valmis ehitatud käiguteed.
 • Laeluukide ümber piisavalt kõrge raam.
 • Pööningu põrand oleks puhastatud ehitusprahist.
 • Juurdepääsutee peab olema vähemalt 2,4m lai ja võimaldama manööverdamist 10,5 m autoga.

3.Arvesta, et meil on ca 90 jm paigaldusvoolikut. Paigaldusauto maksimaalne kaugus objektist võib olla kuni 80m.

4.Puistevilla kogus saadakse lae pindala ja soovitud kihi paksuse korrutisena.

5.Puistevilla OÜ antud garantii ei kehti, kui puistevilla sees on kõnnitud või mingil muul moel liigutud.

6.Puistevilla OÜ teostab puistevillaga soojustustöid kõikjal Eestis.

 

Küsi meilt paigaldus pakkumist siit

Заказ сыпучей ваты.

 1. Свяжитесь с представителем Puistevilla OÜ и предварительно, за 2-3 дня, договоритесь о времени осуществления работ. При необходимости представитель фирмы может осмотреть объект.
 2. Проследите за тем, чтобы на объекте были выполнены следующие подготовительные мероприятия:
 • Обратите внимание на то, чтобы все вентиляционные и водные трубы были установлены и заизолированы.
 • Ветрозащитная полоса наружной стены должна быть, по меньшей мере, на 100 мм выше уровня сыпучей ваты.
 • При необходимости, построенные подъездные дороги.
 • Вокруг потолочных люков должна быть достаточно высокая рама.
 • Пол чердачного помещения должен быть очищен от строительного мусора.
 1. Имейте в виду, что мы имеем укладочный шланг длиной 90 пм. В связи с этим максимальное расстояние укладочной машины от объекта должно быть до 80 м.
 2. Количество сыпучей ваты, рассчитывается путем произведения поверхности потолка и заказываемой толщины слоя.
 3. Сыпучая вата продается только вместе с ее укладкой.
 4. Puistevilla OÜ осуществляет теплоизоляционные работы с сыпучей ватой по всей Эстонии.

 

Отправь заказ здесь.

 

 

Comments are closed.