Puistevilla paigaldus

Puistevilla paigaldamine

Puistevilla paigaldus

Vähendamaks soojuskadusid läbi välispiirete on kehtestatud soojusjuhtivuse nõuded hoonete välispiiretele ruumi temperatuuril 22° C:

1. Mitteköetava pööningu põrand 0,12   W/(m2*K)
2. Katuslagi 0,20   W/(m2*K)
3. Põrand pinnasel 0,20   W/(m2*K)
4. Põrand välisõhu kohal 0,16   W/(m2*K)
5. Välissein kaaluga alla 100 kg/m2 0,16   W/(m2*K)
6. Välissein kaaluga üle 100 kg/m2 0,20   W/(m2*K)

Alljärgnevalt on toodud soojusjuhtivuse sõltuvus soojustuse paksusest:

Soojustuse paksus,  mm Soojusjuhtivustegur,  W/(m2*K)
PAROC PUISTE-KIVIVILL
250 0,18
300 0,16
350 0,13
400 0,12
450 0,10
500 0,09
ISOVER PUISTEVILL
220 0,22
250 0,19
300 0,16
TSELLUVILL
200 0,20
250 0,16
300 0,14

Seega puistevillade ökonoomne soojustuse paksus kõigub 30-40 cm vahel. Puistevilla soojustuskiht paigaldatakse spetsiaalse puhuriga, mis võimaldab materjali transportida vooliku abil maksimaalselt 160 m kaugusele ja 40 m kõrgusele. Puhuri tootlikus on keskmiselt 30 m3 tunnis. Töid teostab kaks inimest. Soovitame keskmiselt 30-50 cm paksust puistevilla kihti, sõltuvalt lae konstruktsioonist.

 

Монтаж насыпной ваты

Puistevilla paigaldus

Для уменьшения тепловых потерь через наружные границы введено требование по теплопроводности для наружных границ зданий при внутренней температуре в помещениях 22° C:

1. Пол не отапливаемого чердака 0,12   Вт/(m2*K)
2. Бесчердачная  крыша 0,20   Вт/(m2*K)
3. На поверхности пола 0,20   Вт/(m2*K)
4. Пол в месте наружного воздуха 0,16   Вт/(m2*K)
5. Наружная стена с весом менее 100 кг/м2 0,16   Вт/(m2*K)
6. Наружная стена с весом более 100 кг/м2 0,20   Вт/(m2*K)

Ниже приводится зависимость теплопроводности от толщины утепления:

Толщина утепления, мм Коэффициент  теплопроводности,  Вт/(м2*K)
СЫПУЧАЯ КАМЕННАЯ ВАТА PAROC
250 0,18
300 0,16
350 0,13
400 0,12
450 0,10
500 0,09
СЫПУЧАЯ КАМЕННАЯ ВАТА ISOVE
220 0,22
250 0,19
300 0,16
ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ВАТА
200 0,20
250 0,16
300 0,14

Таким образом, самая экономная толщина утепления из сыпучей каменной ваты колеблется между 30-40 см.
Утепляющий слой сыпучей каменной ваты укладывается при помощи воздушного специального нагнетателя, который позволяет транспортировать материал при помощи шланга максимально на длину 160 м и на высоту до 40 м.

Производительность воздушного нагнетателя составляет в среднем 30 м3 в час. Работу осуществляют два человека.
Мы рекомендуем среднюю толщину утепления из сыпучей каменной ваты – 30-40 см.

Comments are closed.